Адвокатски услуги в България

Адвокатски услуги в България

Независимите адвокатски услуги в България са на високо ниво. Висококвалифицираните и мотивираните адвокати, членове на Софийската адвокатска колегия, се стремят да създадат и развият собствена практика и да предлагат висококачествени правни услуги. Както на местни, така и на чуждестранни клиенти в България.

Много от адвокатските кантори се намират в централната част на българската столица. Това е добре и улеснява достъпа до повечето държавни институции в града, до върховните съдилища и общинските власти. Независимите адвокати предлагат на своите клиенти отношения, основани на взаимно доверие и редовна комуникация. Това е ключът към успеха на адвокатските услуги. И цялата правна практика в България през последните петнадесет години и стремежът е да се подобряват все повече адвокатските услуги и дейността им в това отношение.

За да са успешни и непрекъснато да се развиват адвокатските услуги в България екипите от адвокати следва да включват високо мотивирани и висококвалифицирани адвокати. А също и адвокатски помощници и административен и технически персонал.

Адвокатски услуги в България, свързани с Търговско право, инвестиции и получаване на българско гражданство.

Адвокатските услуги в България в независимите адвокатски кантори предлагат правни услуги в различни области на българското право. Търговско, корпоративно, гражданско, административно, имиграционно право, инвестиционно право и процес, както следва:

● Регистрация на фирма в България

 Търговско и корпоративно право. Създаване на местни юридически лица / регистрация на дружество – LLC, JSC /, придобиване и сливане на търговски предприятия, регистрация в Търговския регистър и разрешаване на спорове между партньори. Kакто и правна помощ на бивши членове на компания при събиране на техните дялове в ликвидацията на дружеството – вижте повече на връзката.

● Инвестиции и българско гражданство

Имиграция в България. Aдвокатските кантори предлагат такъв вид адвокатски услуги в България: пълен набор от правни услуги по Програмата за инвестиции и пребиваване в България и Програмата за инвестиции и българско гражданство. Обслужват се клиенти от цял ​​свят, включително Китай, Хонконг, ОАЕ, Дубай, Сингапур, Русия, Южна Америка и много други. Това са хора, които искат да получат българско гражданство, като инвестират в български държавни ценни книжа / облигации / или други инструменти.

България е една от най-предпочитаните дестинации – държава, която предлага опростен режим за получаване на гражданство в Европейския съюз чрез инвестиции. Адвокатските услуги в България включват дейности, съдържащи консултиране на клиентите относно изискванията за българска виза във връзка с посещение и престой в България. Както и съдействие при обработката на заявления за разрешение за дългосрочно пребиваване в България. Освен те  провеждат процедурата по обжалване на отказа за виза в българските консулски служби.

Подобни услуги можете да откриете ТУК

Адвокатски услуги в България
Към началото