Начини за управление на канализация

Начини за управление на канализация

Начини за управление на канализация. Пречистването на отпадъчни води е скъпо и по-често отпадъчните води се изхвърлят без да бъдат пречистени. Това разпространява отпадъци и всички микроби, червеи и токсични химикали, които може да съдържа, причинявайки здравословни проблеми като хепатит, холера и коремен тиф на места, където се изхвърлят канализацията.

Начини за управление на канализация

Дори при скъпоструващо пречистване на отпадъчни води, използването на вода за отвеждане на отпадъци често не е устойчиво и може да доведе до проблеми като:

  • замърсяване на източници на питейна вода надолу по течението.
  • замърсяване на земята, където хората живеят и земеделие.
  • загуба на хранителни ресурси (торове) за земеделието.
  • замърсяване на водни източници, използвани за пиене, къпане и земеделие.
  • лоши миризми.

Канализационните системи също причиняват здравословни проблеми, когато различни видове отпадъци се смесват заедно, като например когато фабриките изхвърлят токсични химикали в канализацията. Това замърсяване прави много трудно пречистването и безопасното повторно използване на отпадъчни води

Най-сигурният евтин начин за управление на канализацията е да се третира близо до мястото, където се произвежда, и след това да се позволи на водата да абсорбира в почвата и да подхранва растенията. Най-често срещаният начин да направите това е да използвате септична яма (голям подземен контейнер, където твърдите частици се събират и разлагат) и поле за излугване (където течността изтича навън и в почвата). Този метод обаче изисква техническо планиране извън обхвата на това ръководство.

ВиК системите използват много вода, за да свършат работа, която често може да се извърши с много малко или никаква вода. Общностите с малко вода или които не могат да си позволят канализационна система ще се възползват от други видове тоалетни.

Санитарни мерки при ВиК непредвидени случаи

Все повече и повече голям брой хора са принудени да живеят в извънредни ситуации поради войни, природни бедствия и други причини за разселване. В спешни населени места като бежански лагери, канализацията е първи приоритет.

Начини за управление на канализация
Към началото