Относно метода NAD терапии

Относно метода NAD терапии

Въвеждането на полезни вещества директно в кръвта е много ефективна процедура.

Относно метода NAD терапии. Венозните инжекции или капкомерите Ви позволяват бързо да бъдат доставени необходимите полезни вещества в тялото. Особеността на подобна терапия в съответните центрове е, че съставът, концентрацията и количеството на компонентите, поставени с капкомера винаги да се подбират в зависимост от състоянието на клиента /пациента. Такава процедура / терапия се извършва в удобна за клиента / пациента светла стая за лечение, където можете да се отпуснете и дори да подремнете по време на сеанса.

Относно метода NAD терапии

Инфузионната терапия е метод на лечение, който се състои в въвеждането на различни медицински разтвори с цел коригиране на определени нарушения на хомеостазата. Основният метод за провеждане на инфузионна терапия в момента е интравенозното приложение на лекарството. Това се дължи на добрата анатомична достъпност на вените и по-малкото усложнения, произтичащи от пункцията или катетеризацията им, както и на възможността за наблюдение и контрол на инфузията. Самата инфузионна терапия се разделя на основна и коригираща.

-Базовата терапия осигурява физиологичните нужди на организма от вода и електролити.

-Коригиращата терапия осигурява коригиране на съществуващ воден и електролитен дисбаланс, дефицит на плазмени протеини и кръвен хемоглобин.

Целта на инфузионната терапия е:

• попълване на обема на циркулиращата кръв и предотвратяване на неговото намаляване;

• възстановяване на водно-електролитен и киселинно-алкален баланс;

• подобряване на микроциркулацията на кръвта; елиминиране на нарушенията на вискозитета и съсирването на кръвта;

• премахване на метаболитни нарушения;

• осигуряване на ефективен транспорт на кислород;

• премахване на детоксикацията.

Ефектът на инфузионната терапия върху човешкия организъм е многостранен и зависи от прилаганото лекарство и неговия обем, от скоростта и начините на приложение, както и от функционалното състояние на основните системи за поддържане на живота.

Успешното решаване на проблемите с помощта навътревенозната терапия се постига при следните условия:

• рационален достъп до съдовата система с помощта на съдова катетеризация или като цяло до вътрешната среда на тялото на пациента.

Относно метода NAD терапии
Към началото