Отпушване на септични ями – какво е това и как се прави?

Отпушване на септични ями

Какво е отпушване на септични ями?

Отпуване на септични ями се прави регулярно за поддържане на септичната истема. Септичната яма дава възможност за почистване на огромни количества течност от замърсяване, но самите тези конструкции се нуждаят от периодично почистване, което ще осигури тяхната ефективна и безпроблемна работа.

Бактериалното почистване на септични ями и почистването на помийни ями са важни процедури при редовната поддръжка на тези видове съоръжения за пречистване на отпадъчни води.

Най-продуктивният начин е да се почисти септичната яма с бактерии. Този метод ще Ви позволи да свършите работата просто и най-бързо с минимално използване на технически средства. Както знаете, септичните ями се използват за анаеробно пречистване на водата, изтичаща от къщата, и отпадъци на хора, които живеят в къщата, с обем над двадесет и пет кубически метра на ден. Всички септични ями, работещи на принципа на биологичното третиране, постоянно натрупват твърди утайки. Тези утайки трябва да се почистват на редовни интервали, за да може водата да тече свободно.

Фирма ВИК.net e с дългогодишен опит във ВиК услугите и по-конкретно отпушване на канали, почистване на септични ями, видеодиагностика на канализация, водоноски под наем за физически лица и бизнес клиенти. За връзка с нас: 0878 777 807.

Устройство на септичните ями

Устройството на септични ями всъщност е много разнообразно.

Те се различават, наред с други неща, по материала на корпуса (бетон, стомана, полиетилен, пластмаса), броя на камерите (две, три или понякога четири камери) и по обем.

Препоръчително е септичната яма да се почиства поне веднъж годишно. В този случай, приблизително двадесет процента от утайките трябва да останат в септичната яма. Тази мярка е необходима, за да се поддържа среда за размножаване на стабилната жизнена дейност на бактериите, благодарение на която работи септичната яма.

Септичните ями са инсталации, които често се използват в селски къщи, в летни вили. Те ви позволяват да рециклирате отпадъчни води. Септичната яма обаче периодично изисква изпомпване на утайки и други отпадъци. Честотата на почистване на септичната яма ще зависи от интензивността на работа на тази инсталация.

Отпушване на септични ями – какво е това и как се прави?
Към началото