Съвети при избор на домашен любимец

Съвети при избор на домашен любимец

Съвети при избор на домашен любимец. История на домашното куче

През 15-те хиляди години от опитомяването на кучетата са се обособили няколко регионални групи животни. Техните морфологични белези и поведение са формирани от окръжаващата ги среда и от техните функции. Съвети при избор на домашен любимец. Едни от първите домашни животни, кучетата се използват широко по целия свят и играят важна роля в ранните човешки селища. Така например се смята, че заселването на Америка от хората би било невъзможно без използването на впрегатни кучета за пресичането на Беринговия проток. Благодарение на специфичните им природни особености (много остър слух, чувствително обоняние). Кучетата се използват и за много други цели, като лов, в пасищното животновъдство, за защита, и като домашни любимци.

Съвети за избор на куче

За да определите кое куче е най-доброто за вашето семейство, трябва да вземете предвид размера на кучето, както и начина на живот на вашето семейство. За това е добре да си зададете няколко въпроса относно това. Например:

         1.Ще се разбира ли това куче с други домашни любимци?  Ако имате други домашни любимци вкъщи, ще искате да изберете куче, което е показало, че е социално с други домашни любимци, и бъдете сигурни, че вашите животни харесват новото куче.

          2. Какъв възрастов диапазон търсите?  Бихте ли предпочели кученце, което може да се нуждае от много обучение, но вероятно ще общува добре с цялото семейство, или бихте предпочели възрастно куче, което е обучено, но може да има нужда от време, за да свикне с рутината на вашия дом.

           3. Какви текущи грижи ще изисква кучето?  Дали това е дългокосместо куче, което ще се нуждае от редовно почистване, или възрастно, което може да се нуждае от по-чести ветеринарни посещения.

            4. Безопасно ли е кучето за всички членове на семейството?  Някои кучета са напълно щастливи да общуват с всички в семейството, докато някои предпочитат само възрастни или човек само от единия пол.

Съвети при избор на домашен любимец
Към началото